Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wycieczka, podczas której można przekazać treści edukacyjne dotyczące przyrody, historii i historii sztuki. Jura Krakowsko-Częstochowska to kraina białych skał i wzgórz porośniętych majestatycznymi bukowymi lasami, zwieńczonych ruinami Orlich Gniazd strzegących dawnej granicy Korony. Żadna opowieść nie odda w pełni uroku tej niezwykle pięknej części naszego kraju. Ten region trzeba koniecznie odwiedzić.

Wycieczka szkolna do Krakowa i okolic

Małopolska jest bardzo zróżnicowana topograficznie i społecznie. Region ze stolicą w Krakowie położony jest na Wyżynie Małopolskiej i częściowo w Karpatach Zachodnich. Pięknie ukształtowane tereny, bogate w tradycje i zwyczaje, obfitujące w unikatowe zabytki i liczne osobliwości przyrody sprawiają, że to jeden z najatrakcyjniejszych obszarów w naszym kraju.

Kraków to dawna siedziba królów, przez stulecia stolica Polski, a dzisiaj europejska metropolia i jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych. Krakowska Starówka jest wyjątkową skarbnicą budowli reprezentujących niemal wszystkie style architektoniczne, od średniowiecza po współczesność, które poznaje się przy okazji wielokrotnych odwiedzin. Samych zabytkowych kościołów jest tu kilkadziesiąt, muzeów czy teatrów – niewiele mniej. Nie można powiedzieć, że się w Krakowie „było”. Raczej trzeba w nim „bywać”.


Najważniejsze atrakcje

Wawel
Odwiedzając nadwiślański gród, nie sposób nie dotrzeć do Zamku Królewskiego na Wawelu. Ponieważ w swej burzliwej historii wielokrotnie był palony i grabiony, odbudowywano go w różnych stylach. Obecnie mieszczące się w nim muzeum udostępnia zwiedzającym ponad siedemdziesiąt sal wystawowych. Zachwyt wzbudza arkadowy dziedziniec zamku – perła renesansowej architektury, ale też gotycka Katedra Wawelska – miejsce pochówku wielu królów Polski i innych znamienitych postaci. Od dachów, pod którymi wisi spełniający ponoć życzenia Dzwon Zygmunt, poprzez wnętrze z sarkofagami dłuta Wita Stwosza i witrażami Józefa Mehoffera aż po podziemne krypty, gdzie spoczywają m.in. Tadeusz Kościuszko, Stefan Batory, Jan III Sobieski, Lech Kaczyński – bazylika ta jest wystarczającym powodem przyjazdu do Krakowa.

Starówka
Sercem Krakowa jest Rynek Główny − największy plac miejski średniowiecznej Europy zachowany w niezmienionym kształcie od XIII wieku. Tradycja muzyczna też jest kontynuowana, choć w specyficznej formie: od sześciuset lat z wieży Bazyliki Mariackiej co godzinę rozlega się hejnał grany na cztery strony świata. Stojące pośrodku rynku Sukiennice, średniowieczna hala targowa, są jednym z najlepiej rozpoznawalnych polskich zabytków. Koniecznie trzeba też zajrzeć do Kościoła Mariackiego i obejrzeć piękny ołtarz dłuta Wita Stwosza.

Wieliczka
To niewielkie miasto pod Krakowem słynie z kopalni soli. Jest to zabytek klasy światowej, odwiedzany rocznie przez ponad milion turystów wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Kopalnia to dorobek kilkudziesięciu pokoleń górników, pomnik historii Polski i narodu polskiego. Piękny Kraków w dużej mierze zawdzięczał swe bogactwo właśnie Żupom Krakowskim.

Ojcowski Park Narodowy
Znajdziemy tu niezwykłe połączenie wspaniałości historycznych i przyrodniczych. Do tych ostatnich należy zbudowana z twardych wapieni skała zwana Maczugą Herkulesa. Rozciąga się pod nią jedyny ocalały z potopu szwedzkiego zamek na Jurze – Pieskowa Skała – słynący z manierystycznego ogrodu i wyjątkowo malowniczego dziedzińca. W Ojcowskim Parku Narodowym przejdziemy też przez Wąwóz Ciasne Skałki (Uwaga! Wciągać brzuchy!), zobaczymy wspaniałą Bramę Krakowską która, gdyby nie drewniane podpory, najpewniej zawaliłaby się już dawno. Zwiedzimy również ruiny ojcowskiego zamku – jednej z warowni w systemie umocnień, które w II połowie XIV wieku polecił wybudować Kazimierz Wielki.

Smok wawelski
Mityczny stwór olbrzymich rozmiarów ziejący ogniem, z którym wiąże się najsłynniejsza krakowska legenda. Nikt dokładnie nie wie, kiedy pojawił się on w Jamie na Wzgórzu Wawelskim. Podania głoszą, iż domagał się on raz na tydzień ofiary z bydła, a jeśli jej nie dostał zjadał ludzi. Niektórzy powiadają, że najchętniej degustował dziewice. Zdołał go zabić dopiero sprytny rycerz imieniem Dratewka, który to wypchał baran siarką i podłożył go smokowi przed pieczarę. Łakomy potwór połknął zwierzę w całości, a gdy żołądek zaczął go palić, wypił tyle wody z Wisły, że aż pękł. Dziś dla upamiętnienia bajki przy spacerowej alei poniżej zamku królewskiego na Wawelu stoi posąg, który też od czasu do czasu zieje ogniem.

Ogrodzieniec
Zamek Ogrodzieniec, największe z Orlich Gniazd, leży na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej. Dość często zmieniał właścicieli i – jak większość okolicznych grodów – popadł w ruinę po potopie szwedzkim. Dziś tworzy malowniczy element krajobrazu widoczny z odległości kilku kilometrów.

Częstochowa
Mimo iż obecnie nie leży w granicach administracyjnych województwa małopolskiego, historycznie jest częścią Małopolski i bardzo utożsamia się z tym regionem. Największym i najczęściej odwiedzanym z częstochowskich zabytków jest zespół klasztorny na Jasnej Górze. Od XIV wieku mają go w opiece ojcowie paulini sprowadzeni z Węgier. Znajduje się tam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, słynący z wielu cudów. Według legendy został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na desce ze stołu, przy którym jadała rodzina Jezusa. Sama Jasna Góra to miejsce zwycięstwa Polaków nad Szwedami podczas potopu, co doskonale przedstawił Henryk Sienkiewicz w swojej powieści.

Oświęcim
Obóz koncentracyjny Auschwitz (1940–1945) to jeden z czterech hitlerowskich obozów koncentracyjnych założonych na okupowanych ziemiach polskich. Był największym obozem zagłady, czyli miejscem stopniowego wyniszczania więźniów i równocześnie największym ośrodkiem, w którym dokonywano natychmiastowej, bezpośredniej zagłady Żydów. Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoah. W ciągu niespełna pięciu lat istnienia obozu w Auschwitz zginęło od 1 do 1,5 miliona ludzi.
Zajęcia edukacyjne

Góra Zborów i Jaskinia Głęboka
Góra Zborów to rezerwat przyrody nieożywionej znajdujący się na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Leży na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka oraz na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Urządzona jest tu ścieżka przyrodnicza, której punkty przybliżają zwiedzającym walory skalnego rezerwatu. Jednym z jej punktów jest Jaskinia Głęboka, aktualnie największa znana tu podziemna forma krasowa. Początkowo posiadała dwa otwory wejściowe, jednak dziś wykorzystywany jest tylko jeden, drugi zaś został zamurowany. Wewnątrz oprócz licznych, intensywnych zjawisk krasowych i szczelin uskoków tektonicznych można zaobserwować nietoperze oraz wyjątkowe pająki, jak sieciarz jaskiniowy.

Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej
To placówka o ponad 20-letniej historii w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie edukacji ekologicznej. Pomysł utworzenia powstał na I Międzynarodowym Festiwalu Dzieci i Młodzieży pod hasłem: Pokój-Przyjaźń-Przyroda, który odbył się w Asyżu. Organizowane są tu zarówno kilkugodzinne warsztaty proekologiczne, jak i całe obozy kształcące młodzież z tego zakresu. Wszystkie zajęcia są odpowiednio dobrane do grupy wiekowej, to nie tylko nauka o przyrodzie, ale także jej kontekst filozoficzno-etyczny.


Przykładowe programy wycieczek

Kraków – Wieliczka Ojcowski Park Narodowy - 3 dni

I dzień
– wyjazd ok. godziny 6.00.
– zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce – zakwaterowanie, obiadokolacja

II dzień
– śniadanie
– zwiedzanie Krakowa: Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Rynek Główny, Wawel – katedra, Dzwon Zygmunt, Groby Królewskie
– po południu czas do dyspozycji grupy (za dopłatą możliwość pobytu w Parku Wodnym, zwiedzanie Kazimierza – dawnej dzielnicy żydowskiej, wycieczka szlakiem Młodej Polski …)
– obiadokolacja
– konkurs z nagrodami

III dzień
– śniadanie
– przejście przez Wąwóz Ciasne Skałki i Bramę Krakowską do Ojcowa – zwiedzanie ruin zamku w Ojcowie
– spacer spod Maczugi Herkulesa na zamek w Pieskowej Skale –
powrót ok. godziny 22.00.

Kraków – Jura Krakowska - 3 dni

I dzień
– wyjazd ok. godziny 6.00.
– zwiedzanie Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
– zwiedzanie ruin zamku w Ogrodzieńcu – największego Orlego Gniazda
– spacer na punkt widokowy na Pustynię Błędowską
– zakwaterowanie, obiadokolacja

II dzień
– śniadanie
– zwiedzanie Krakowa: Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Rynek Główny, Wawel – katedra, Dzwon Zygmunt, Groby Królewskie
– po południu czas do dyspozycji grupy (za dopłatą możliwość pobytu w Parku Wodnym, zwiedzanie Kazimierza
– dawnej dzielnicy żydowskiej, wycieczka szlakiem Młodej Polski …) – obiadokolacja
– konkurs z nagrodami

III dzień
– śniadanie
– przejście przez Wąwóz Ciasne Skałki i Bramę Krakowską do Ojcowa – zwiedzanie ruin zamku w Ojcowie
– spacer spod Maczugi Herkulesa na zamek w Pieskowej Skale
– powrót ok. godziny 22.00.

Kraków – Zakopane – 4 dni

I dzień
– wyjazd ok. godziny 6.00.
– zwiedzanie Krakowa – Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Rynek Główny, Wawel – katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie
– zakwaterowanie, obiadokolacja

II dzień
– śniadanie
– zwiedzanie Zakopanego: Muzeum Tatrzańskie, stary kościółek i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Krupówki
– zdobycie Gubałówki
– warsztaty serowarskie
–samodzielna produkcja oscypków
– wieczorne spotkanie z kapelą góralską, wspólny śpiew i zabawa
– obiadokolacja

III dzień
– śniadanie
– wycieczka górska z przewodnikiem tatrzańskim, do wyboru następujące trasy: Morskie Oko, Dolina Kościeliska (za dopłatą możliwość eksploracji nieoświetlonych jaskiń), Dolina Pięciu Stawów, Dolina Strążyska – Sarnia Skałka, Hala Gąsienicowa i Czarny Staw, Kalatówki, Dolina Kondratowa
– obiadokolacja
– konkurs z nagrodami

IV dzień
– śniadanie
– zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce
– powrót ok. godz. 21.00.


Kraków i Jura Krakowsko-Częstochowska w zasięgu ręki.
Dowiedz się, jak możemy zorganizować ten wyjazd dla Ciebie.

Aby przygotować dla Ciebie program wycieczki i wyliczyć koszty wyjazdu (które różnią się w niewielkim stopniu w zależności od miejscowości, z której jesteś) chcielibyśmy porozmawiać z Tobą i ustalić, na czym najbardziej Ci zależy.

Galeria zdjęć Krakowa i okolic

« 1 of 2 »

Skontaktuj się z nami, zorganizujmy udaną wycieczkę szkolną!

Kontakt z B.T Horyzont

Zadzwoń ...
... jeśli chcesz porozmawiać z osobą, która specjalizuje się w organizacji wycieczek szkolnych. Codziennie doradzamy nauczycielom i rodzicom, jak przygotować naprawdę udany wyjazd.

Napisz maila ...
... jeśli chcesz w takiej formie przedstawić swoje oczekiwania. Zapoznamy się z nimi i oddzwonimy, aby wspólnie ustalić szczegóły.