Aby pobrać aktualny katalog wycieczek na Jarmarki Bożonarodzeniowe, proszę wybrać region, z którego chcecie Państwo rozpocząć wycieczkę:

 

Województwo wielkopolskie i lubuskie

Wycieczki z ...

...Poznania

...Piły

...Konina

...Leszna

...Kalisza

...Gorzowa

...Zielonej Góry

Województwo dolnośląskie i opolskie

Wycieczki z ...

...Wrocławia

...Opola

...Wałbrzycha

...Legnicy

...Jeleniej Góry

Województwo łódzkie i świętokrzyskie

Wycieczki z ...

...Skierniewic

 

Województwo mazowieckie

Wycieczki z ...

...Warszawy

...Radomia

...Siedlec

...Ciechanowa

...Płocka

Województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie

Wycieczki z ...

... Bydgoszczy

...Torunia

...Włocławka

Województwo zachodniopomorskie

Wycieczki z ...

...Szczecina